EN RU DE PL BG LV SR

Спасибо!

На Ваш электронный адрес было отправлено письмо. Пожалуйста, перейдите по указанной в письме ссылке для завершения регистрации в Премиальном Клубе Привилегированных Клиентов Vision.

OK close
Piereģistrējieties
VISION
Premiālajā Klubā!

VISION PREMIĀLĀS PROGRAMMAS NOTEIKUMI

 1. Vision Premiālā programma ir speciāli izstrādāta Kompānijas Premium klientiem un ietver Vision partneru atlaides un privilēģijas. Par Vision Premiālās programmas dalībnieku var kļūt jebkurš interesents, kuram ir vismaz 18 gadu.
 2. Piedalīšanās Vision Premiālajā programmā tiek apstiprināta ar Premium klienta Premiālās kartes klātesamību. Katrs Vision Premium klients - Premiālās kartes īpašnieks ir kompānijas Premiālā kluba biedrs un piedalās tās Premiālajā programmā.
 3. Premium Karte ir Vision kompānijas īpašums. Jaunais Premium klients var saņemt karti pie Kompānijas esošā partnera vai iegūt to Vision pārstāvniecībās.
 4. Lai piedalītos Vision Premiālajā programmā, nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu papīra vai elektroniska veidā. Pēc Premium klienta reģistrācijas automātiski tiek piešķirts Vision partnera reģistrācijas numurs, kurš tiek izmantots kopā ar Premiālās kartes numuru produkcijas pasūtīšanai Vision Internet- veikalā un Premium Klienta pieejai Personīgajā kabinetā.
 5. Vision Premiālās programmas dalībnieks saņem tiesības uz kompānijas produkcijas iegādi ar atlaidēm līdz 40% sakot no pirmā pasūtījuma. Atlaides izmērs ir atkarīgs no produkcijas apjoma, kura ir iegūstama viena kalendārā mēneša laikā. Produkcijas apjoms ir izteikts CV. CV – tas ir noteikts punktu skaits, kas ir piešķirts katram Vision produkcijas nosaukumam.

  Par pasūtījumu apjomā no 47,5 līdz 94,99 CV ir piešķirama atlaide līdz 20%.
  Par pasūtījumu apjomā no 95 līdz 189,99 CV ir piešķirama atlaide līdz 30%.
  Par pasūtījumu apjomā no 190 CV un vairāk ir piešķirama atlaide līdz 40%.

  Premium klients mēneša laikā var palielināt sava pasūtījuma CV apjomu un pāriet uz jaunu atlaides līmeni. Pārejot uz jaunu atlaides līmeni, Premium klientam tiek atvērts speciāls Bonusu konts.
 6. Kopsavilkuma maksimālais atlaides apjoms tiek noteikts pēc visu kalendārā mēneša pasūtījumu kopējā CV apjoma. Ja mēneša laikā tika veikti pasūtījumi ar mazāku atlaides līmeni, kā pēc mēneša kopsavilkuma sasniegtā atlaide, starpība (Atgrieztais bonuss) vērtībā tiks ieskaitīta Premium klienta Bonusa kontā. Premium klients var pārbaudīt Bonusa konta stāvokli Premium klienta Personīgajā kabinetā vai veicot pasūtījumu Internet- veikalā un Vision tirdzniecības vietās.

  Bonusa konta līdzekļi pilnībā vai daļēji var tikt izmantoti sekojošo mēnešu pasūtījumu apmaksai, tas ir nākošā pasūtījuma vērtība var tikt samazināta uz bonusa baļļu rēķina. Bonusa konta līdzekļi var tikt nodoti citam Premiālās programmas dalībniekam. Bonusa baļļu vadība, ieskaitot to nodošanu, tiek veikta Premium klienta personīgajā kabinetā.
 7. Kompānijas Premium klientu Lojalitātes Programma ir Vision Premiālās Programmas daļa. Ar Lojalitātes Programmu tiek domāta personīgo mēneša pasūtījumu summas bonusa 5% apmērā CV vienībās aprēķināšana lojalitātes Programmas uzkrājumu kontā. Konts papildinās saskaņā ar visu mēneša pasūtījumu kopsavilkumu, kuri veikti tekošajā mēnesī. Premium klients var pārbaudīt lojalitātes Programmas konta stāvokli Premium Klienta Personīgajā kabinetā vai veicot pasūtījumu Internet- veikalā un Vision tirdzniecības vietās.

  Kontā uzkrātos bonusus Premium klients var izmantot Kompānijas produkcijas bezmaksas dāvanu saņemšanai, ja tiek veikts jauns pasūtījums no 47,5 CV. Neizmantotie bonusi turpina uzkrāties kontā un, saskaņā ar katra mēneša rezultātiem, papildinās ar jauniem bonusiem. Ja sešu mēnešu laikā pasūtījumu nav, no apjoma CV>0 uzkrātie un neizmantotie bonusi tiek anulēti.
 8. Lojalitātes un Bonusu Programmas konts katram Premium klientam, kad viņš reģistrējās Premiālajā programmā, atveras automātiski.
 9. Premiālās programmas dalībniekiem ir tiesības saņemt informāciju pirmajiem par jaunās Vision produkcijas iznākšanu, par speciālajām akcijām un kompānijas atlaidēm.
 10. Stājoties programmā, Premium klients vienojas ar kompāniju Vision par savu personas datu nosūtīšanu un apstrādi un par informatīvu īsziņu saņemšanu ar e - pastu un SMS palīdzību. Premium klients jebkurā mirklī var atcelt piekrišanu par minēto īsziņu izsūtīšanu.
 11. Premiālās programmas dalībnieks saņem informatīvu atbalstu no sava Konsultanta, kas viņam piešķir informāciju par Premiālo programmu, kā arī no Vision kompānijas Konsultācijas centra speciālistiem.

  Konsultāciju centra kontaktinformācija:

  Bezmaksas līnija zvaniem no KF 8 800 200 18 20
  Bezmaksas līnija zvaniem no Ukrainas 0 800 501 39 30
  Bezmaksas līnija zvaniem no Baltkrievijas, Kazahstānas un Uzbekistānas 8 10 800 33 33 20 20
  Bezmaksas līnija zvaniem no Kirgīzijas un Moldāvijas 00 800 33 33 20 20

  E-mail: support@vip-rus.com
  Skype: DRD_INFO

  Latvija, Rīga
  «Vision E-shop GmbH» — pārstāvniecība
  Rīga, Rūpniecības iela, 19-15
  Tālruni:
  + (371) 27658322
  + (371) 26724821


 12. Katram Vision Premium klientam, kad viņš reģistrējas kompānijā, atveras Premium klienta Personīgais kabinets. Pieejai Personīgajā kabinetā nepieciešams atbilstošajos laukos ievadīt Premiālās kartes numuru vai Premium klienta reģistrācijas numuru un paroli, kas saņemta reģistrējoties Premiālajā programmā. Premium klients izmainīt saņemto paroli var Personīgajā kabinetā.

  Personīgajā kabinetā Premium klients var pārvaldīt savu lojalitātes Programmas un Bonusa Kontu, pārbaudīt šo kontu stāvokli, pārskatīt un izmainīt savus personas datus, saņemt uzaicinājumus uz īpašām konferencēm un pieeju informatīviem un apmācību materiāliem.
 13. Premiālās kartes nozaudēšanas gadījumā nepieciešams iegūt jaunu karti.
 14. Vision kompānija patur aiz sevis tiesības jebkurā laikā izmainīt noteikumus un Premiālās programmas nosacījumus, dodot ziņu Premium klientam par izmaiņām viena mēneša laikā līdz izmaiņu spēkā stāšanās brīdim.