EN RU DE PL BG LV SR

Спасибо!

На Ваш электронный адрес было отправлено письмо. Пожалуйста, перейдите по указанной в письме ссылке для завершения регистрации в Премиальном Клубе Привилегированных Клиентов Vision.

OK close
Zarejestruj się
w Klubie Premium
VISION!

ZASADY PROGRAMU PREMIUM OD VISION

 1. Program Premium od Vision został opracowany z myślą o Klientach Premium i obejmuje zniżki i przywileje dla partnerów oferowane przez Vision. Uczestnikiem programu Premium od Vision może zostać każda zainteresowana osoba, która ukończyła 18 lat.
 2. Uczestnictwo w programie Premium od Vision potwierdza posiadanie Karty Premium przez Klienta Premium. Każdy Klient Premium Vision - właściciel Karty Premium jest członkiem Klubu Premium i bierze udział w Programie Premium.
 3. Karta Premium jest własnością firmy Vision. Nowy Klient Premium może otrzymać kartę od dotychczasowego partnera firmy lub kupić kartę w Przedstawicielstwach Vision.
 4. Aby wziąć udział w programie Premium od Vision, należy wypełnić formularz rejestracyjny w formie papierowej lub elektronicznej. Po dokonaniu rejestracji Klientowi Premium zostaje automatycznie przypisany numer rejestracyjny partnera Vision, który jest używany wraz z numerem Karty Premium przy zamówieniach produktów w sklepie internetowym Vision i w celu uzyskania dostępu do własnego konta Klienta Premium.
 5. Uczestnik programu Premium od Vision otrzymuje prawo do zakupu produktów firmy ze zniżką do 40%, począwszy od pierwszego zamówienia. Wysokość zniżki jest uzależniona od ilości zakupionych produktów w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. Ilość zamówienia jest wyrażona w CV. CV - to określona ilość punktów przypisanych do każdej pozycji towarowej Vision.

  Za zamówienie od 47,5 do 94,99 CV obowiązuje zniżka w wysokości do 20%
  Za zamówienie od 95 do 189,99 CV obowiązuje zniżka w wysokości do 30%
  Za zamówienie na co najmniej 190 CV obowiązuje zniżka w wysokości do 40%

  Klient Premium może w ciągu miesiąca zwiększyć zamówienie w punktach CV i przejść na kolejny poziom zniżki. W ramach przejścia na nowy poziom zniżki dla Klienta Premium zostaje otwarty specjalny rachunek bonusowy.
 6. Maksymalna wielkość rabatu jest uzależniona od łącznej ilości CV wszystkich zamówień w ciągu miesiąca kalendarzowego. Jeśli w ciągu miesiąca zostały dokonane zamówienia z poziomu niższej zniżki niż została osiągnięta, po podsumowaniu miesiąca różnica w wartości (Bonus Return) zostanie naliczona na konto bonusowe Klienta Premium. Sprawdzić stan konta bonusowego Klient Premium może za pośrednictwem osobistego konta Klienta Premium lub przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym i firmach handlowych Vision.

  Środki z konta bonusowego częściowo lub w pełni mogą zostać wykorzystane do zapłaty zamówień w kolejnych miesiącach, czyli należność za następne zamówienia może zostać pomniejszona o posiadane punkty bonusowe. Środki z konta bonusowego mogą zostać przekazane innemu uczestnikowi Programu Premium. Zarządzanie punktami bonusowymi, w tym ich przekazywanie, odbywa się za pośrednictwem konta osobistego Klienta Premium.
 7. Częścią Programu Premium od Vision jest Program lojalnościowy dla Klientów Premium. Program lojalnościowy polega na naliczaniu bonusu w wysokości 5% od sumy własnych zamówień, w ciągu miesiąca, wyrażonej w CV na konto Programu lojalnościowego. Stan konta zwiększa się po podsumowaniu miesiąca o wszystkie zamówienia dokonane w ciągu miesiąca kalendarzowego. Sprawdzić stan konta Programu lojalnościowego Klient Premium może za pośrednictwem konta osobistego Klienta Premium lub przy składaniu zamówienia w sklepie internetowym i firmach handlowych Vision

  Zgromadzone na koncie bonusy Klient Premium może wykorzystać na otrzymanie bezpłatnych produktów dodatkowych przy złożeniu zamówienia od 47,5 CV. Niewykorzystane bonusy kumulują się na koncie i są uzupełniane o nowe bonusy po podsumowaniu każdego miesiąca. W przypadku braku zamówień o wartości CV>0 w okresie sześciu miesięcy zgromadzone i niewykorzystane bonusy są anulowane
 8. Konto Programu lojalnościowego i konto bonusowe są automatycznie otwierane dla każdego Klienta Premium podczas rejestracji w Programie Premium.
 9. Uczestnicy Programu Premium mają prawo jako pierwsi otrzymywać informacje o pojawieniu się nowych produktów Vision, a także o specjalnych akcjach i zniżkach oferowanych przez firmę.
 10. Przystępując do programu Klient Premium wyraża zgodę na przekazywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę Vision oraz na otrzymywanie wiadomości o charakterze informacyjnym drogą mailową lub za pośrednictwem sms-ów. Klient Premium w dowolnym momencie może zrezygnować z otrzymywania wiadomości.
 11. Uczestnik Programu Premium otrzymuje wsparcie informacyjne od swojego Konsultanta, który przekazał mu szczegółowe informacje na temat Programu Premium, a także od pracowników Centrum Konsultacyjnego firmy Vision.

  Dane kontaktowe Centrum Konsultacyjnego:

  Bezpłatna infolinia dla połączeń z Rosji 8 800 200 18 20 8 800 200 18 20
  Bezpłatna infolinia dla połączeń z Ukrainy 0 800 501 39 30
  Bezpłatna infolinia dla połączeń z Białorusi, Kazachstanu i Uzbekistanu 8 10 800 33 33 20 20
  Bezpłatna infolinia dla połączeń z Kirgizji i Mołdawii 00 800 33 33 20 20

  E-mail: support@vip-rus.com
  Skype: DRD_INFO
 12. Dla każdego Klienta Premium Vision przy rejestracji zostaje otwarte osobiste konto Klienta Premium. Aby uzyskać dostęp do osobistego konta należy w odpowiednich polach wpisać numer Karty Premium lub numer rejestracyjny Klienta Premium oraz hasło otrzymane podczas rejestracji w programie Premium. Klient Premium może zmienić swoje hasło po zalogowaniu się do swojego konta osobistego.

  Na swoim koncie osobistym Klient Premium może zarządzać kontem Programu lojalnościowego, kontem bonusowym, sprawdzać stan tych kont, przeglądać i zmieniać swoje dane personalne, otrzymywać zaproszenia na specjalne konferencje oraz uzyskiwać dostęp do materiałów informacyjnych i szkoleniowych.
 13. W przypadku utraty Karty Premium należy zakupić nową kartę.
 14. Firma Vision zastrzega sobie prawo do zmiany warunków programu Premium w dowolnym momencie poprzez powiadomienie Klientów Premium o zmianach miesiąc przed ich wejściem w życie.