EN RU DE PL BG LV SR

Спасибо!

На Ваш электронный адрес было отправлено письмо. Пожалуйста, перейдите по указанной в письме ссылке для завершения регистрации в Премиальном Клубе Привилегированных Клиентов Vision.

OK close
Registrujte se
u Premijum Klubu

PRAVILA PREMIJUM PROGRAMA VISION

 1. Premijum program Vision je specijalno stvoren za Premijum klijente kompanije i sastoji se od partnerskih popusta i privilegija od Vision-a. Učesnik Premijum programa Vision može da postane svaka punoletna osoba koja to želi.
 2. Učešće u Premijum programu Vision se potvrđuje Premijum karticom Premijum klijenta. Svaki Premijum klijent Vision, koji je vlasnik Premijum kartice je član Premijum kluba kompanije i učestvuje u njenom Premijum programu.
 3. Premijum kartica je u vlasništvu kompanije Vision. Novi Premijum klijent može da dobije karticu od partnera Kompanije ili da istu dobije u predstavništvu kompanije Vision.
 4. Kako bi se učestvovalo u Premijum programu Vision, potrebno je popuniti registracioni obrazac u papirnom ili elektronskom vidu. Posle registracije, Premijum klijentu se automatski dodeljuje registracioni broj partnera Vision, koji se zajedno sa brojem Premijum kartice koristi za poručivanje proizvoda u Internet-prodavnici Vision ili za pristup Ličnoj kancelariji Premijum Klijenta.
 5. Učesnik Premijum programa Vision dobija, već sa prvom kupovinom, pravo na kupovinu proizvoda kompanije sa popustima do 40%. Visina popusta zavisi od obima kupovine u toku jednog kalendarskog meseca. Obim proizvoda se izražava u CV. CV – određeni broj poena koji sadrži svaki proizvod Vision.

  Za kupovinu u visini od 47,5 do 94,99 CV nudi se popust u visini do 20%
  Za kupovinu u visini od 95 do 189,99 CV nudi se popust u visini do 30%
  Za kupovinu u visini od 190 CV i više nudi se popust u visini do 40%

  U toku meseca, Premijum klijent može da uveća obim svoje porudžbine u poenima (CV) i da pređe na novi nivo popusta. Prilikom prelaska na novi nivo popusta, za Premijum klijenta se otvara specijalni Bonusni račun.
 6. Ukupan maksimalni obim popusta se određuje na osnovu zbirnog obima u poenima (CV) svih kupovina u toku kalendarskog meseca. Ukoliko je u toku meseca bilo kupovina sa popustima manjim od popusta koji se dostigao po rezultatima na kraju meseca, razlika u ceni (Povratni bonus) će biti obračunata na Bonusni račun Premijum klijenta. Stanje Bonusnog računa Premijum klijent može da proveri u Ličnoj kancelariji Premijum Klijenta ili prilikom same kupovine u internet-prodavnici i trgovačkim kompanijama Vision.

  Sredstva sa Bonusnog računa, delimično ili u celosti, mogu se iskoristiti za plaćanje proizvoda u narednim mesecima, to jest, cena narednog meseca može biti umanjena na račun bonusnih poena. Sredstva sa Bonusnog računa mogu biti predata i drugom učesniku Premijum programa. Upravljanje bonusnim poenima, kao i prenos istih, ostvaruje se u Ličnoj kancelariji Premijum klijenta.
 7. Deo Premijum programa Vision je Program Lojalnosti za Premijum klijente kompanije. Program Lojalnosti podrazumeva obračun bonusa u visini od 5% od zbira ličnih kupovina u toku meseca u poenima CV na zbirni Račun Programa lojalnosti. Račun se dopunjava, po rezultatima meseca, za sve kupovine koje su izvršene u toku meseca. Stanje Računa Programa lojalnosti Premijum klijent može da proveri u Ličnoj kancelariji Premijum Klijenta ili prilikom same kupovine u Internet-prodavnici i u trgovačkim kompanijama Vision.

  Sakupljene bonuse Premijum klijent može da iskoristi za dobijanje poklon proizvoda od Kompanije prilikom nove kupovine u visini od 47,5 CV. Neiskorišćeni bonusi ostaju i mogu da im se dodaju novi bonusi prema rezultatima svakog meseca. Ukoliko je u toku šest meseci obim kupovina CV>0, sakupljeni i neiskorišćeni bonusi se anuliraju.
 8. Račun Programa Lojalnosti i Bonusni račun se automatski otvara svakom Premijum klijentu prilikom registracije u Premijum programu.
 9. Učesnici Premijum programa imaju pravo da prvi dobiju informaciju o plasiranju novih proizvoda Vision, o specijalnim akcijama i popustima kompanije.
 10. Ušavši u program, Premijum klijent se slaže sa prenosom i obradom ličnih podataka od strane kompanije Vision, kao i sa dobijanjem informacija putem SMS-a i e-mail-a. Premijum klijent može u svakom trenutku da izrazi želju da prekine da dobija navedene informacije.
 11. Učesnik Premijum programa dobija informativnu podršku u vezi sa Premijum programom od svog konsultanta, ali i od stručnjaka Centra za konsultacije kompanije Vision.

  Kontakt podaci Centra za konsultacije:

  Besplatna linija za pozive iz RF 8 800 200 18 20
  Besplatna linija za pozive iz Ukrajini 0 800 501 39 30
  Besplatna linija za pozive iz Belorusiji, Kazahstana i Uzbekistana 8 10 800 33 33 20 20
  Besplatna linija za pozive iz Kirgizije i Moldavije 00 800 33 33 20 20

  E-mail: support@vip-rus.com
  Skype: DRD_INFO

  Srbija, Beograd
  „Visionserbo“ — trgovačka kompanija
  Kneginje Zorke 6, Beograd, Srbija
  Telefon: +381 11 407 03 63
 12. Za svakog Premijum klijenta Vision se prilikom registracije otvara Lična kancelarija Premijum klijenta. Za pristup Ličnoj kancelariji je neophodno da se u predviđenim poljima za to unese broj Premijum kartice ili registracioni broj Premijum klijenta i lozinka koji su dobijeni prilikom registracije u Premijum programu. Premijum klijent može da promeni lozinku u Ličnoj kancelariji.

  U Ličnoj kancelariji, Premijum klijent može da prati Račun Programa lojalnosti i Bonusni račun, da proverava stanje ovih računa, da vidi i menja svoje lične podatke, da dobija pozive na specijalne konferencije i da ima pristup informativnom i drugom materijalu za obuke.
 13. U slučaju da izgubi Premijum karticu neophodno je da preuzme novu.
 14. Kompanija Vision ostavlja sebi pravo da promeni pravila i uslove Premijum programa u bilo koje vreme, informišući Premijum klijenta o promenama mesec dana pre stupanja na snagu ovih promena.